Ubezpieczenia firmowe

ludzie w garniturachNasze produkty ubezpieczeniowe to również ubezpieczenia firmowe. Naszym Klientom proponujemy ubezpieczenia dla firm chroniące przedsiębiorców przed wypadkami i zdarzeniami losowymi dotyczącymi pracowników, pracodawców oraz mienia firmowego. Oferowane przez nas produkty z zakresu firma to cała gama instrumentów ubezpieczeniowych i finansowych mających zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, ich pracownikom i wspólnikom, ale i kontrahentom, zleceniodawcom i podwykonawcom. Ubezpieczamy również wszelkie grupy zawodowe.

 

Co obejmuje ubezpieczenie firmowe?

W ofercie naszych ubezpieczeń firmowych znajdą Państwo instrumenty chroniące:

  • mienie przedsiębiorcy (ubezpieczenie mienia od żywiołów, kradzieży, rabunku i dewastacji),
  • zobowiązania przedsiębiorcy w stosunku do innych (OC działalności, OC pracodawcy, gwarancje wadialne, gwarancje dobrego wykonania, ubezpieczenie kredytu kupieckiego, itp.),
  • wspomagające działalność (pomoc prawna, Assistance, itp.).
  • zabezpieczające rodzinę, pracowników i ich rodziny, współpracowników (NNW, ubezpieczenia medyczne, chorobowe, wypadkowe i na wypadek śmierci).
  • ubezpieczenie pojazdów należących do firmy,
  • inne ubezpieczenia.