Ubezpieczenia rolne

biznesmenW naszej ofercie znajdą Państwo pełen pakiet ubezpieczeń rolnych. Oferowane przez nas ubezpieczenia rolne gwarantują kompletną ochronę rolnika i członków jego rodziny oraz domu i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zapewniają również ubezpieczenie upraw i zwierząt na wypadek nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych. Naszym Klientom zapewniamy możliwość zawarcia ubezpieczenia rolnego na dogodnych warunkach i wyboru polisy, w skład której wchodzić będą dowolne składniki.

Dostępne w naszej ofercie ubezpieczeń rolnych produkty to:

  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • OC rolnika,
  • ubezpieczenie rolnika i członków jego rodziny,
  • ubezpieczenie upraw,
  • ubezpieczenie zwierząt.


Czym jest OC rolne?

OC rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie chroniące przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Zawarcie ubezpieczenia gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie, której rolnik lub osoby pracujące w gospodarstwie rolnym wyrządziłyby szkodę podczas prac rolnych.

 

Co daje ubezpieczenie budynków rolnych?

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego to gwarancja ochrony mienia na wypadek zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź lub podtopienie, huragan, piorun, opady śniegu lub grad oraz deszcze nawalne. Ubezpieczeniem objąć można każdy budynek znajdujący się na terenie gospodarstwa rolnego m.in.: dom, garaż, stodołę, oborę i magazyny rolne oraz przybudówki.
W celu zagwarantowania pełnej ochrony gospodarstwa dodatkowo ubezpieczyć można mienie ruchome, w tym: sprzęt rolniczy, uprawy rolne oraz zwierzęta gospodarskie.